ای وای که من دانه ی سیبی برای تو
عشقم نمای ناب نصیبی برای تو

صد حادثه برای تو افتاده در کنار
این عشق حادثیه،خطیبی برای تو

رفتم که قلب عاشق خود را دَهَم کسی
دیدم نشسته ای و غریبی ،برای تو

پروانه گردشی بکند روی دامنت
این گردشش نماد حبیبی برای تو

باران هوای دل بکند صاف و بی ریا
این قطره ی دلم که طبیبی برای تو

معراج عشق،بدون حیا می شود مگر!؟
این چادرِ سیاهِ نجیبی برای تو

#سید_محمد_کاظمی
#استاد_شعر
#smk
@asharekhasss