چه کنم
ای وای که دلتنگ تو هستم، چه کنم
در کام تو دیوانه و مستم ،چه کنم

هر روز تورا دیدم و امروز چرا
بی یاد دل از خواب بجستم ،چه کنم

هر بار که دیوانه و عاشق بودم
با یاد تو بر سبزه نشستم،چه کنم

حالا که مرا با دل خود می رانی
با یاد و خیال تو خجستم،چه کنم

هُد هُد به زمین رفته و پروانه هوا
چوبی دل خود را بشکستم، چه کنم
 
یا رب مددی کن که دلم دلتنگ است
قلاده ی دل را ز تو بستم،چه کنم

هر بار که پرسش بکنم هی چه کنم
سوگند خورم بر تو که خستم، چه کنم

#سید_محمد_کاظمی
#استاد_شعر
#smk
@asharekhasss