دل
بازیچه ی دل های سِیَه باده ی من نیست
دستِ دل و دنیای پر از رنگ ز تن نیست

صد ها دل و صد ها سخن از چشم دروغ است
حیف است که آن هلهله در شانه ی من نیست

سخت است که بازوی دلم باز شکسته
بازوی خدا هست غمی بر دل من نیست

ای وای که چندین شده این قافیه تکرار
هیهات که این قافیه از آنِ سخن نیست

سهل است اگر عاشق و شیدای منی تو
شاید که هوای کمِ دل در ژن ظن نیست

@asharekhasss
#smk
#سید_محمد_کاظمی
#استاد_شعر