شهید آسمانی


عمری ست،آسمان ز دلم باغ فانی است
پروانه بر نگاه گل و رود کانی است                (کانی یعنی سنگ)

عشق مزار خاک شهیدان بر زمین
همچون سرود دود هوا آسمانی است

عکسی که در کنار پِیَمبَر گرفته ای
در گیر و دار دل،به خدا جاودانی است

دنیا ندیده ،نا خدای کشتیم شدی
شاید که آسمان،به همین آسانی است

ای عشق،ای درود جهان نام دارتو
ولله روح تو زجهان آرمانی است

سرباز سردهنده ی میدان کربلا
عشق شهادتت چو زمینی،جهانی است