رنگ عشق
ای وای چرا قلب من آماده ی چنگ است
فرمانده ی  دل در پس آوازه ی جنگ است

از عشق خدا هر چه بخواهی بشود خون
از عشق تو هر آن چه شود بوسه ی ننگ است

سنگی بزنم بر سر این عشق و طمع ها
چون آخر این رَه به خدا بوسه ی سنگ است

از اوج سیاهی به سفیدی نروم باز
هر  بار که اوج دل من ،قُطرِ شلنگ است

شاعر به زمین خورده چرا عشق ندیده
زیرا که دگر آن قلمش در ته رنگ است

پایان سخن را بکنم پیشه، ولی حیف
این قصه ی من مُختَص یک نقطه درنگ است
#سید_محمد_کاظمی
#استاد_شعر
#smk
@asharekhasss