غزل جدید🖤🖤

شاید اگر کمی دو دلی بر طرف شود
عاشق شدن ز عالَم و دنیا شرف شود

عمری برای خوردن و مردن گذشت و بس
حالا که عمر من  به رفاقت تلف شود

گل بودن دلی،که ندارد شمیم یار
حالا چو مادری به فقاهت خِرِف شود

کابوس هر شبی که نماینده ی دل است
امسال با جهان زحماقت کِنِف شود

شاید اگر کمی دو دلی برطرف شود
اوضاع جامعه ز لطافت هدف شود

سید محمد کاظمی.