گناه
مخصوص شب های قدر

امشب، شب سختی وعذاب است
امشب شب یاد آوری سوز و گداز است

حتی سحرم  اشک ز پای تو بریزد
چون شب،شب آمرزش هر جلوه گناه است
*******
ای روز چرا دامن غیبی و نهانی
چون شب بشود،شبنم دنیا به فکار است

ای روز و شب و شبنم و دنیا که نهانی
امشب ،شب شعر است و جهان جویِ شعار است
********
هرگاه بگریم دل و جان تو ببینم
ای وای که هر قطره ی اشکم ز گناه است

یا رب ،به گناهم مددی کن دل و جان را
چون صبح شود چشم و نگاهم چو یه ماه است

التماس دعا